Takip Edin

Kişisel Gelişim

Okunması Gereken Kitaplar Nelerdir ?

okunmasi-gereken-kitaplar

Okunması gereken kitaplar; Liseyi bitirdikten sonra yeni bir devrin başladığı yirmili yaşlar olarak adlandırabileceğimiz bu dönem gençlerin kendini bulmaya başladığı bir dönemdir. Ailenin etkisinden sıyrılmaya çalıştıkları, benliğin bulunduğu bir süreç. Ömürlerinde yeni bir sayfanın açıldığı, yaşamlarına yön vermeleri gerektiği, geri kalan ömrünü nasıl geçireceği konusunda kalıcı kararları aldığı yıllardır.

Bu yaşlarda zihinleri doğru ve yanlış yönlendirmeye açık durumdadır. Kişiliklerin belirlenmeye ve geliştirilmeye ihtiyaçları vardır. Bu süreçte en iyi yardımcıları kitaplar, dergiler ve gazetelerdir. Biz burada kitaplardan bahsedeceğiz. Kitapların faydalarını saymak ile bitiremeyiz. Kitap okuyarak kendi yaşamlarını nasıl kuracaklarına, nasıl yön vereceklerine daha kolay karar verebilirler. Yirmili yaşlarda kesinlikle okunması gereken kitaplar uzmanlar tarafından da önerilen kitaplardır. Burada isimlerden değil, daha çok kitapların türlerinden, hangi türler okunmalıdır onlardan bahsedeceğiz. Bireylerin kendi benliğini kazanması, kişisel gelişimini tamamlaması açısından bu yaşlarda kitap okumaları gerekir.

Yirmili Yaşlarda Kesinlikle Okunması Gereken Kitaplar Hangi Özellikleri Taşımalı

Bu yaşlarda okunması gereken kitapların etkisiyle okuduğunu anlama, anladığını yorumlama ve eleştirisel bakabilme yetisine sahip olabilmelidir. Kitaplar gençlere araştırma yapmayı, kulaktan duyma bilgilere inanmamayı göstermelidir. Bunun yerine duyduğu her bilgiyi teyit etme amacı ile birkaç farklı kaynaktan okuyup, kendi fikirleri ile bakabilmelidir.

Kitapların bir özelliği de yirmili yaşlardaki bireylere tek tip görüşten uzak durmayı, yaşamında farklı görüşlere de yer vermeyi yansıtmalıdır. Ayrıca bireylerin ön yargılarından kurtulmasına yardımcı olmalıdır. Bireyler kendi görüşlerini açıkça ifade edebilecek hale gelmelidir. Bu nedenle gençlerin kitap seçimine önem vermesi gerekir.

Genç yaştaki kişiler genellikle okudukları kitapların etkisinde kalırlar. Bu yüzden ailenin en önemli görevleri arasında onların doğru kitapları okumasını sağlamaktır. Çünkü farklı görüşte pek çok kitap bulunmaktadır. Bu seçimi yapmalarında gençlere yardımcı olmaları gerekir. . Yirmili yaşlarda kesinlikle okunması gereken kitaplar mümkünse aileden birisinin yardımı ile seçilmelidir. Tabi diyebilirsiniz bu yaşa geldi, kocaman adam oldu onu da mı biz yapalım? – Kesinlikle böyle düşünmeyin, bazen hevesler kitap kapaklarına kayabiliyor. Eğitimli iyi bir birey yetiştirmek için okuduğu kitapları da istişare içinde seçmelisiniz.

Devamını oku