Takip Edin

Girişimcilik

Kısa Vadeli Para Kaynakları Nelerdir?

kisa-vade

Kısa vadeli finansman kaynakları çoğunlukla stokların ödenmesi için kullanılan paralardır. Bu kısa vadeli fonlar genellikle bir yıldan daha az süre içinde gerek duyulur ve bu zaman zarfına göre borçlanılır.

Finans yöneticileri bu gereksinimleri öz kaynak denilen kaynaktan karşılamak ister. Çoğu zaman bir şirkette öz kaynaklar yeterli olmaz. Bu durumda dışarıdan destek kaynaklara ihtiyaç duyar. Fakat bu dışarıdan alınacak kaynakları alırken ince eleyip sık dokunması oldukça önemlidir.

Finansman kaynağı türleri

  • Kısa süreli vadesi olan krediler (Satıcıların verdiği krediler)
  • Kısa süreli vadesi bulunan banka kredileri
  • Para piyasasında satışa açılan kısa süreli vadesi olan finansman bonoları
  • Dış ticaret finansmak kaynakları
  • Faktoring
  • Alınan depozito, teminat ve avanslar
  • Ana kurum ya da bağlı kuruluşlardan alınan kısa vadeli fonlar
  • Diğer kısa vadeli kaynaklar

Kısa süreli vadesi olan ticari krediler (Satıcı Kredileri)

Satıcılardan alanan kredilerdir. Çoğu zaman stok ürünlerin ödenmesi için kullanılır. Açık hesap vadeli alışverişler, borç senetli alışverişler bu tip kredilere örnek olarak verilebilir.

Kısa vadeli banka kredileri

Bankalardan çekilen kredilerdir. Bir yılın altındaki zamanlarda geçerlidir. Bu fonların kullanımlarında işletmenin kredibilitesi çok öne çıkmaktadır. Bunlardan bazıları; Açık kredi(Teminatsız), Spot, Çek,Senet, Teminat,ipotek,emtia ve kefil karşılığı kredilerdir.

Para piyasasında satışa açılan kısa süresi olan vade finansman bonoları

Vade süresi 60 günden daha az olmayan, vadesi 30 gün ve katları biçiminde belirlenen firmaların kendi teminat bulundurmayan borç senetlerini ihraç etmesi durumunda ortaya çıkan kısa süreli vade biçimli para kaynağı çeşididir. Daha fazla anonim şirket biçiminde kurulan oldukça büyük ve kredi değerliliği yüksek firmaların kullandığı bir para kaynağıdır.

Dış ticaret para kaynağı olanakları

Özellikle ihracatçılara tanın Eximbank kredisi ile bankaların açtıkları akreditif kredilerinden oluşur. Bu finansman türleri İthalatçılar içinde banka teminat mektubu ve akreditif avansı biçiminde oluşturulabilir.

Faktoring

Firmaların kısa süreli vade satışları sonucu oluşan alacakların Faktör ismi verilen bazı firmlara satılması ile oluşacak fonlardan meydana gelir. Bu sayede tahsilat ve alacakların yöntemi bu firmalara verilmiş olur. Ayrı bir durum olarak da işletmenin alacaklarının tahsil edilememe durumu oldukça aza indirgenmiş olur.

Alınan depozito, teminat ve avanslar

İşletmeler bayilerinden nakit depozito ya da teminat olarak kendilerine para akışı sağlayabilirler. Ayrıca siparişlerle ilgili alınan avanslarda firmanın kısa vadeli fon kaynakları arasındadır.

Ana kurum ya da bağlı kuruluşlardan gelen kısa vadeli fonlar

Firmalar bağlı oldukları ana kurumdan ya da bağlı kuruluşlarından kısa süreli vadesi bulunan para kaynağı meydana getirebilirler. Özellikle grup şirketleri birbirlerinin kredibilitesini kullanarak banklardan kısa vadeli fon oluşturabilirler ya da diğer işletmelerini öz sermayesinde de fon sağlayabilmektedirler.

Devamını oku