Takip Edin

Girişimcilik

Fizibilite Çalışması Nedir? Girişimcilik ve Fizibilite

Fizibilite Çalışması

Bir girişimci, yıllarca sektörde olan ünlü bir iş adamı veya normal bir işletmeci olun. Bunların hepsinde iyi bir Fizibilite Çalışması ile daha doğru kararlar vermeniz ve daha başarılı işler yapmanız mümkün. Bir fikrin veya projenin gerçek hayata uygulama aşamasına geçildiğinde Fizibilite Çalışmalarına başvurulur.

Çalışmalar sonucunda elde edilen Fizibilite Raporlarına göre çeşitli sonuçlar ortaya çıkar. Bu sonuçlar yatırım yapılacak projenin veya fikrin ne kadar mantıklı, karlı, doğru ve uygulanabilir olduğu gibi bilgileri bize rapor eder. Girişimci veya işletmeci bu raporlar doğrultusunda hareket eder. Bir işletmenin kurulması belirli bir alana belirli bir yatırımın(para, zaman, emek vb.) yapılması ile olur. Bir işletme, proje veya fikir

1-Yatırım düşüncesi, iş planın yapılması

2- Yapılabilirlik (Fizibilite Çalışması)

3- Yapılabilirlik projesi

4- Değerlendirme ve yatırım kararı

5- Kesin Proje

6- Projenin uygulanması

7- Üretime Geçiş

Gibi aşamalardan oluşur.

Fizibilite Çalışması Nedir? Neden Yapılmalıdır?

“Feasible” kelimesinden türeyen “mümkün, uygulanabilir, yapılabilir” gibi anlamlara gelmektedir. Problemlerin gözlemlenip belirlenmesi, gözlemler sonucu çeşitli çıkarımlar yaparak tahminde bulunulması, projenin veya fikrin uygunluğunun belirlenmesi ve benzeri çalışmaların genel hepsine verilen isimdir. Fizibilite Çalışmasının temelinde detaylı ve ciddi araştırmalar bulunur. Araştırmalar sonucunda elde edilen verilerden Fizibilite raporu oluşturulur. Bu rapor başarılı bir iş geliştirmek için elzem sonuçlardır.

Fizibilite Raporu Nedir?

Planlanan ve yapılmak istenen fikrin veya projenin gelecek sonuçları hakkında önceden bilgilerin olduğu verilere “Fizibilite Raporlar” denir. Fizibilite Raporlarında fikrin veya projenin başlangıç durumundan sonuç durumuna gelene kadar bütün olası ihtimallerin ve durumların hesaplanması, bu hesaplamalardan elde edilen sonuçlarda risk ihtimalleri, elde edilecek kar ve yıllara göre dağılımı, yapılacak masrafların yaklaşık değerleri, hedeflenen kitleden beklenen talep gibi yatırım sürecinde önemli etkileri olacak veriler bulunur.

Yani Fizibilite raporlarında Fizibilite Çalışmasından çıkan önemli olan ve tavsiye olarak dikkate alınması gereken verilerin son hali yer alır. Kapsamlı yapılan bir Fizibilite Çalışmasında Fizibilite Raporlarının verilecek karanın getireceği sonuçları, olası risklerin göze alınıp alınmayacağı hakkında bilgi verir. Daha iyi anlaşılması için örnek bir Fizibilite Raporu incelenebilir.

Bir Fizibilite Çalışması Nasıl Yapılır?

Fikrin veya projenin uygulamaya geçmeden önce Fizibilite Çalışması yapılabilmesi için eldeki verilerin doğruluğu ve objektifliği çok önemlidir. Planlanan işin kar ve risk faktörleri için, işin uygun olup olmadığını anlamak için Fizibilite Çalışmasının kapsamlı olması ve araştırma sırasında kaynağı güvenilir olmayan verilerin raporu hazırlarken kullanılmaması gerekir. Fizibilite Çalışması araştırmanın amacı ve planlanan fikre veya projeye göre süresi uzun veya kısa olabilir. Genel olarak şu aşamalar şeklinde sıralanabilir:

-Finansal Araştırma:  Finansal araştırma kısmında proje veya fikir için gereken maliyetlerin ve sermayenin belirlenmesi, getiri kaynaklarının ve ne kadar vadede getirisi olacağının belirlenmesi, hedef kitlenin istenilen talebi karşılayıp karşılamayacağının belirlenmesi, sektördeki pazarın durumunu, hareketliliklerin incelenmesi gerekir. Bir Fizibilite Çalışmasında finansal araştırmanın atlanması gibi bir durum söz konusu olamaz.

-Teknik Araştırma: Planlanan projenin veya fikrin uygulama adımlarının ve teknik ihtiyaçları belirlenmesi, teknolojik çalışmaların sınıflandırılması gibi teknik detaylı araştırma adımlarının olduğu bölümdür.

-Yasal Araştırma: Planlanan projeye veya fikre göre her sektörün farklı şekilde vergi dilimi bulunmaktadır. Bunlardan hangisine tabi olunacağı araştırılır. İş fikrinin ortaklarla yaşanabilecek fikir ayrılıkları ve iş fikrini devletin( girişimcilik vb.) hibe destekli programlarına uygunluğunun belirlendiği ve çıkabilecek herhangi bir yasal sorunların ve çözümlerinin araştırıldığı adımdır.

-Örgütsel Araştırma: Fikrin veya projenin şirket olarak kendi içinde nasıl işleyeceği yani uygulama adımlarında hangi yolların izleneceği, görevlerin dağılımı, yönetim merkezi, iletişim kanallarının belirlenmesi gibi durumlarda örgüt araştırması gereklidir.

Son Olarak

Yapılan Fizibilite Çalışması sonrasında Fizibilite Raporları doğrultusunda Pazar durum değerlendirilmesi, Sektörde karşı karşıya kalma ihtimali olan riskler, Problemler karşısında nasıl bir yol izleneceği, Projenin veya Fikrin gerçekleştirmek için uygunluğunun belirlenmesi, Pazara çıkmadan önce yapılması gerekenleri içermelidir. Bu sayede fikir veya proje sahipleri yapması gerekenleri bilerek ve kendilerini hangi durumların beklediğini bilerek daha doğru adımlar atarak ilerleyebilirler.

Devamını oku